Dierenprints in close – up

Als naverwerking van het jaarlijkse ZOO – bezoek, maak ik met de leerlingen een voorstelling van dierenprints. Bij deze opdracht stonden ze zelf versteld van hun knappe resultaten. En terecht ! Er zitten pareltjes tussen. Ik liet ze een verdeling maken van 3 stroken. De stroken moesten vervolgens opgedeeld worden in 2-3-2 vlakken waarvan de leerlingen zelf de afmetingen konden bepalen. In het centrale vlak moest een close – up van een dierenoog getekend worden. In de vlakken rondom kwamen close – ups van dierenhuidpatronen. Hiervoor mocht met fotomateriaal en documentatie gewerkt worden. We gebruikten opvallende patronen van o.a. giraf, tijger, vlinder, vis, zebra, enz. De leerlingen mochten verschillende materialen en technieken door elkaar gebruiken maar wel gerelateerd aan de textuur (bijv: ruwe schubben weergeven met grover materiaal als pandakrijt, poederige textuur van vlindervleugel met pastelkrijt). De tussenruimtes werden in zwarte stift ingekleurd om het contrast met de kleurige patronen te versterken.

Advertenties

Zelfportret naar Raveel

In de reeks portretjes nog een leuke: geen letterlijk zelfportret maar een voorstelling van wie je bent. Naar het voorbeeld van Roger Raveel stelden de leerlingen zichzelf voor in een silhouet. Het decor bestaat uit elementen uit hun leefwereld die iets over hen vertellen. Voor de vormgeving gebruikten we net als Raveel omlijningen, streepjes, witte vlakken en spiegeltjes.

Klasfoto in karikatuur met gekke achtergrond

Deze opdracht deed ik in 2 delen: de karikaturen en de achtergrond. Voor de karikaturen liet ik de leerlingen beurtelings poseren voor de klas, in kleine groepjes zodat ze duidelijk het gezicht konden waarnemen. Karikatuurtekenen is niet zo eenvoudig maar toch zitten er herkenbare gezichten tussen. De leerlingen vinden zoiets natuurlijk erg leuk. Voor de karikaturen mocht slechts de onderste helft van het blad gebruikt worden.

De bovenste helft van het blad werd ingevuld met gekke gebouwen, waarvoor ik inspiratie vond in het kleurige werk van James Rizzi:http://jamesrizzi.com/

De gebouwen mochten kronkelende vormen hebben die vertrokken vanuit de karikatuur. De achtergrond werd ingekleurd met viltstiften (in felle kleuren) om een sterk contrast te krijgen met de potloodhoofdjes.

Guernica revisited

Bij deze opdracht werkte in rond Picasso’s Guernica. Ik toonde  hen vooraf een knap 3D-filmpje op youtube, waarin ze bijna letterlijk in het schilderij meegezogen werden.

http://www.youtube.com/watch?v=eKVCov-XFXw

Hoewel het een donker thema is, waren de leerlingen erg geboeid. Vooral het filmpje gaf een supergoed beeld van de abstrakte vormen. Vervolgens gaf ik de leerlingen een gekopieerd fragment van het schilderij. Sommigen kregen het linkerdeel, anderen het rechter. Ze kleefden dit op een A4 op een plek naar keuze, afhankelijk van wat ze er mee wilden doen. Het fragment moest opnieuw vervolledigd worden door verder te tekenen waar het afgesneden werd. Dit los van het oorspronkelijke schilderij maar volledig naar eigen fantasie. Als inspiratie mochten ze vertrekken van rampen, drama’s, oorlogen, overstromingen, ontploffingen,… Misschien een somber en donker thema maar wel een leuke potloodoefening rond grijstonen en fantasie.

Waarneming van zonnebloemen

Deze oefening deed ik begin september, toen de laatste zonnebloemen in de tuin stonden. Ik liet de leerlingen van 1B kennismaken met waarnemingstekenen. Als opwarmer liet ik hen wat schetsen maken in kleine groepjes rond een tafeltje met zonnebloemen. Blindtekenen is hierbij altijd een leuke starter, zo leren ze ook aandachtig kijken en zich beter te concentreren op het onderwerp. De bedoeling is om af te stappen van datgene wat ze kennen en zich meer te focussen op wat ze zien. Nadien gaf ik hen elk 1 zonnebloem die ze voor zich op de bank legden. De bloem werd liggend getekend in pandakrijt op zwart papier.

Optische illusie van handen

Een korte oefening: leerlingen leggen afwisselend hun linker- en rechterhand op een blad en nemen de contouren zachtjes over in potlood. Hierna nemen ze viltstiften. (ik werkte in de ene klas met 3 complementaire kleuren, in de andere met 2 koude en warme) Eerst worden de lijnen achter de handen getrokken, met de lat. Ik liet ze om de halve centimeter afmeten. De handen worden nog even uitgespaard. Als de achtergrond gevuld is, worden de handen uitgewerkt. De lijnen die achter de handen lopen, worden manueel doorgetrokken in de uitgespaarde handen. Hoe sterker de lijnen buigen, hoe sterker het optische effect. Een nauwkeurig werkje, want de achtergrondlijnen moeten mooi aansluiten bij de handlijnen.

Koffiekopjes

Deze opdracht vond ik op een engelse website: http://www.etsy.com/listing/71554437/coffee-cups-art-kitchen-wall-decor-print

Het leek me leuk om de koffiekamer mee op te vrolijken. Het is een leuke korte opdracht voor de B-klas, makkelijk haalbaar op 1 lesuur. We werkten op klein formaat (A5). Ik liet de leerlingen de basisvorm van het kopje, bordje, en tafel tekenen en omlijnen in zwarte stift. Elk deel (kopje, bordje, tafel, achtergrond) moest een leuk patroon krijgen en vervolgens ingekleurd worden met viltstiften.